شیلدریک سوم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
== زندگینامه ==
 
پیش از پادشاهی وی تا هفت سال تاج و تخت فرانکهافرانک‌ها پادشاهی نداشت، سرانجام [[پپن کوچک]] و [[کارلومان]] [[شهرداران کاخهاکاخ‌ها]]ی آن زمان بر گذاردن شیلدریک سوم بر تخت همداستان شدند.
 
او هیچ نقشی در فرمانروایی بر کشورش نداشت. سرانجام پس از بازنشستگی [[کارلومان]] در سال [[۷۴۷ (میلادی)|۷۴۷]] پپن به این اندیشه افتاد که خود تاج و تخت را به چنگ آورد.
 
از اینرو دست به نامه‌نگاری با [[زکریا (پاپ)|پاپ زکریا]] زد و با او برای به دست اوردنآوردن تاج و تخت همداستان شد. سرانجام در [[۷۵۱ (میلادی)|۷۵۱]] او را از تخت کنار گذاشتند و موهای بلندش را که نشان شکوه شاهان فرانک بود را از ته تراشیدند. او به همراه پسرش به صومعه رانده شد و تا چهار پس از آن که زنده بود در آنجا ماند. با برکناری او پپن به شاهی رسید و دودمان پادشاهی [[کارولنژی‌ها]] بر سر کار نشست.
 
== نگارخانه ==