تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

بدون خلاصه ویرایش
==قابلیت استفاده==
قابلیت استفاده به ان معنی است که تا چه حد یک محصول می تواند توسط کاربران خاص برای رسیدن به اهداف مشخص با اثربخشی، بهره وری و رضایت در یک زمینه مشخص مورد استفاده قرار گیرد. قابلیت استفاده در رابطه با اثربخشی ,بهره وری و رضایت است <ref>https://www.interaction-design.org, (2015). Interaction Design - brief intro. [online] Available at: https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/interaction-design-brief-intro [Accessed 30 Nov. 2015].</ref>.
 
==اثربخشی==
دقت و تکامل برای دستیابی کاربران به اهداف مشخص.<br />
==بهره وری==
 
عملی کردن نیاز کاربر<br />
==رضایت==
 
علاقه مندی کاربر به استفاده از سیستم<br />
 
 
 
== فرایند طراحی تعامل ==
۳۲

ویرایش