تفاوت میان نسخه‌های «راست (گرایش سیاسی)»

ابرابزار
(دقیقاً خرابکاری مشابه‌ای در مقاله ی چپ انجام شده‌بود، جعل منبع)
(ابرابزار)
عدم اعتقاد به برابری افراد در توزیع ثروت و عدم اعتقاد به برابری افراد در مشارکت در نظام سیاسی و قدرت و حقوق اجتماعی را راست می‌نامند. ترویج [[خصوصی‌سازی]] در حوزه [[اقتصاد]] مهم‌ترین ویژگی راست به‌حساب می‌آید.
 
نظام‌های سرمایه‌داری غربی راست به شمار می‌روند. نظام‌های کمونیستی چپ هستند و نظام‌های فاشیستی، راست محسوب می‌گردند.
 
راستی‌ها در عین اعتقاد به سکولاریسم و مبانی تفکر مدرن غربی، گرایش شدید به جلوگیری از تحرکات انقلابی و رادیکال، دفاع از حفظ وضع موجود و طرفدار نظام‌های سرمایه‌داری و ترویج [[خصوصی‌سازی]] در [[اقتصاد]] بوده و هستند.<ref>http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38197</ref>
[[رده:راست‌گرایی]]
[[رده:سرمایه‌داری]]
 
 
[[رده:محافظه‌کاری]]