تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

دقت و تکامل برای دستیابی کاربران به اهداف مشخص.<br />
 
===بهره وری===
عملی کردن نیاز کاربر<br />
 
==رضایت==
علاقه مندی کاربر به استفاده از سیستم<br />
۳۲

ویرایش