تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

===== پروتوتایپ کاغذی =====
یک نمونه ی اولیه مبتنی بر کاغذ است که به صورت دستی انجام می شودوطرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن می تواند در سطح پایین یا بالا باشد
===== ‌نمونه سازی =====
 
==مراحل طراحی تعامل==
۳۲

ویرایش