تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

تعامل انسان و کامپیوتر رشته ای است در رابطه با طراحی، ارزیابی و اجرای محاسبات تعاملی سیستم برای استفاده انسان به وسیله ی مطالعه پدیده های بزرگ پیرامون. تعامل انسان و کامپیوتر همچنین به عنوان قابلیت استفاده از رابط تعریف می شود<ref>Fallman, D. (2015). [online] Mitpressjournals.org. Available at: http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/desi.2008.24.3.4 [Accessed 30 Nov. 2015].</ref>.
==پروتوتایپ==
===== اسکچ ====='''
''' : یک نقاشی استاتیک می باشد که به صورت دستی انجام می شود و طرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن در سطح پایین / متوسط است.
===== قاب سازی =====
یک تشریح ساختاری است که به صورت دستی یا نرم افزاری انجام می شود وطرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن در سطح پایین است
یک نمونه ی اولیه مبتنی بر کاغذ است که به صورت دستی انجام می شودوطرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن می تواند در سطح پایین یا بالا باشد
===== ‌نمونه سازی =====
تمرکز این سطح بر طراحی بصری می باشد و به صورت دستی انجام می شود.طرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن می تواند در سطح بالا باشد.
 
==مراحل طراحی تعامل==
۳۲

ویرایش