تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
قابلیت استفاده به ان معنی است که تا چه حد یک محصول می تواند توسط کاربران خاص برای رسیدن به اهداف مشخص با اثربخشی، بهره وری و رضایت در یک زمینه مشخص مورد استفاده قرار گیرد. قابلیت استفاده در رابطه با اثربخشی ,بهره وری و رضایت است <ref>https://www.interaction-design.org, (2015). Interaction Design - brief intro. [online] Available at: https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/interaction-design-brief-intro [Accessed 30 Nov. 2015].</ref>.
 
'''اثربخشی''' : دقت و تکامل برای دستیابی کاربران به اهداف مشخص.<br />
=====اثربخشی=====
'''بهره وری''' : عملی کردن نیاز کاربر.<br />
دقت و تکامل برای دستیابی کاربران به اهداف مشخص.<br />
'''رضایت''' : علاقه مندی کاربر به استفاده از سیستم.<br />
 
===بهره وری===
عملی کردن نیاز کاربر.<br />
 
===رضایت===
علاقه مندی کاربر به استفاده از سیستم.<br />
 
== فرایند طراحی تعامل ==
۳۲

ویرایش