تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

'''اثربخشی''' : دقت و تکامل برای دستیابی کاربران به اهداف مشخص.<br />
'''بهره وری''' : عملی کردن نیاز کاربر.<br />
'''رضایت''' : علاقه مندی کاربر به استفاده از سیستم<ref>Travis, D. (2015). 7 myths about paper prototyping. [online] http://www.userfocus.co.uk. Available at: http://www.userfocus.co.uk/articles/paperprototyping.html [Accessed 3 Dec. 2015].</ref>.<br />
 
== فرایند طراحی تعامل ==
۳۲

ویرایش