باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| starring =
| judges =
| voices =[[روآن اتکینسون]] ' [[متیلدا زیگلر]] ' [[جان گلاور (بازیگر)]] ' [[سالی گرس]] ' [[گری مارتین]] ' [[ان ریتل]]
| narrated =
| theme_music_composer =
۹۵

ویرایش