طوفان (روزنامه): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{جعبه روزنامه
'''روزنامه طوفان''' [[روزنامه]] یومیه‌ای بود که توسط [[محمد فرخی یزدی]] منتشر می‌شد. طوفان در طول مدت انتشار بیش از پانزده مرتبه توقیف و باز منتشر شده‌است. گاه نیز به سبب زندانی شدن فرخی، انتشار روزنامه دچار وقفه گردیده‌است. در مواقعی که روزنامه طوفان توقیف می‌شد، فرخی با در دست داشتن مجوز و امتیاز سایر روزنامه‌ها همچون «پیکار»، «قیام»، طلیعه آئینه افکار» و «ستاره شرق» مقالات و اشعار خود را منتشر می‌نمود. طوفان عنوان روزنامه داشته و در سال اول، هفته‌ای دو روز (جمعه و دوشنبه)، و در سال‌های بعد سه نوبت در هفته (دوشنبه و چهارشنبه و جمعه) منتشر می‌شده‌است. این روزنامه تا سال سوم چندین‌بار توقیف شد ولی فرخی به این زورگویی‌ها اعتنایی نداشته، افکار خود را در روزنامه‌های دیگر مانند: ستاره شرق، قیام، پیکار و... منتشر می‌کرد. طوفان در سال هشتم خود به [[مجله]] تبدیل شد اما این بار هم یک‌سال بیشتر دوام نکرد. بهای سالیانه طوفان 100 قران بوده است. تنها دوره کامل موجود طوفان در اختیار خانواده سیدابوالحسن حائری‌زاده یزدی(نماینده [[مجلس شورای ملی]] [[مشروطه]]) است. علاوه بر فرخی یزدی، نویسندگانی همچون [[احمد کسروی]] و [[ملک‌الشعرا بهار]]و [[حبیب یغمایی]] نیز در این روزنامه مطلب می‌نوشته‌اند.<ref>{{یادکرد
|نام= طوفان
|تصویر=
|نوع= روزنامه
|قالب=
|صاحب امتیاز=
|ناشر=
|مدیر مسئول= [[محمد فرخی یزدی]]
|ویراستار=
|سردبیر=
|مؤسس= [[محمد فرخی یزدی]]
|زبان= فارسی
|بهاء= ۱۰۰ قران
|ISSN=
|oclc=
|وب‌گاه=
|}}
 
''''''متن پررنگ'''''''''روزنامه طوفان''' [[روزنامه]] یومیه‌ای بود که توسط [[محمد فرخی یزدی]] منتشر می‌شد. طوفان در طول مدت انتشار بیش از پانزده مرتبه توقیف و باز منتشر شده‌است. گاه نیز به سبب زندانی شدن فرخی، انتشار روزنامه دچار وقفه گردیده‌است. در مواقعی که روزنامه طوفان توقیف می‌شد، فرخی با در دست داشتن مجوز و امتیاز سایر روزنامه‌ها همچون «پیکار»، «قیام»، طلیعه آئینه افکار» و «ستاره شرق» مقالات و اشعار خود را منتشر می‌نمود. طوفان عنوان روزنامه داشته و در سال اول، هفته‌ای دو روز (جمعه و دوشنبه)، و در سال‌های بعد سه نوبت در هفته (دوشنبه و چهارشنبه و جمعه) منتشر می‌شده‌است. این روزنامه تا سال سوم چندین‌بار توقیف شد ولی فرخی به این زورگویی‌ها اعتنایی نداشته، افکار خود را در روزنامه‌های دیگر مانند: ستاره شرق، قیام، پیکار و... منتشر می‌کرد. طوفان در سال هشتم خود به [[مجله]] تبدیل شد اما این بار هم یک‌سال بیشتر دوام نکرد. بهای سالیانه طوفان 100 قران بوده است. تنها دوره کامل موجود طوفان در اختیار خانواده سیدابوالحسن حائری‌زاده یزدی(نماینده [[مجلس شورای ملی]] [[مشروطه]]) است. علاوه بر فرخی یزدی، نویسندگانی همچون [[احمد کسروی]] و [[ملک‌الشعرا بهار]]و [[حبیب یغمایی]] نیز در این روزنامه مطلب می‌نوشته‌اند.<ref>{{یادکرد
|فصل=مقدمه
|کتاب=دیوان فرخی یزدی