تفاوت میان نسخه‌های «جهانی‌شدن»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== تعریف ==
 
جهانی شدن در زبان فارسی معادل «Globalization» در زبان انگلیسی درنظر گرفته شده است. در زبان عربی نیز کلمات «العلولهالعولمة» و «الکوکبهالکوکبة» معادل جهانی شدن و یا [[جهان گرایی]] ترجمه شده‌اند که عمدتا کلمه «العلولهالعولمة» مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>الحمادی، عبدالله،«ماومظاهر جهانی شدن»</ref>
 
در رابطه با ارائه تعریفی جامع و مانع از پدیدهٔ جهانی شدن میان صاحبنظران و اندیشمندان اجماع نظر حاصل نشده و هر دسته از آنان به تناسب برداشتی که از این پدیده دارند و پیش زمینه‌های ذهنی و ایدئولوژی سیاسی که بدان تعلق دارند تعریف خاصی از این پدیده ارائه داده‌اند. در برخی ازاین تعاریف، جنبه اقتصادی جهانی شدن غلبه دارد و در برخی دیگر ابعاد سیاسی، فرهنگی و یا ارتباطی آن بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد.<ref>میر محمدی، داوود،«جهانی شدن، ابعاد و رویکردها»</ref>
کاربر گمنام