تفاوت میان نسخه‌های «مفصل»

۲۱ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
*** محوری (Pivot) مانند مفصل بین اولین و دومین مهره گردنی
** دو محوری
*** کوندیلی (Condylar) یا لقمه ای مانند محل اتصال انگشت به کف دست
*** بیضوی مانند مچ دست
** چند محوری
*** مسطح مانند انتهای خارجی ترقوه به زایده آخرمی
*** زین شکل (Sellar) مانند محل اتصال استخوان کف دستی شماره ۲ به استخوانچه تراپزیوم در مچ دست
*** سطوحگوی کرویو کاسه (Spheroidal)مانند شانه و هیپ
 
== طبقه‌بندی عملکردی ==
۲

ویرایش