تفاوت میان نسخه‌های «نفرین منابع»

جز
(میزان اعتماد متقابل مردم از روناد اینگلهارت)
 
===میزان اعتماد متقابل مردم===
بر اساس تحقیقات پیمایشی چند گروه از جامعه شناسان از جمله اینگلهارت؛ همبستگی شدیدی میان میزان سرانه ناخالص ملی کشورها و میزان اعتماد متقابل مردم آن کشورها وجود دارد.<ref>{{پک|اینگلهارت|1371|ک=تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی|ص=32-33}}</ref>
 
== منابع ==
۱۴۲

ویرایش