تاد گرف: تفاوت میان نسخه‌ها

پروندهٔ ToddGraffDIRECTOR.jpeg که در ویکی‌انبار به دست JuTa حذف شده بود، به این علت برداشته شد: No permission since 3 December 2015
(پروندهٔ ToddGraffDIRECTOR.jpeg که در ویکی‌انبار به دست JuTa حذف شده بود، به این علت برداشته شد: No permission since 3 December 2015)
{{infobox person
| name= تاد گِرَف
| image=ToddGraffDIRECTOR.jpeg
| birth_date= {{birth date and age|1959|10|22}}
| death_date=
۷۱٬۴۱۴

ویرایش