تفاوت میان نسخه‌های «هم‌نوایی»

ویرایش و ویکی‌سازی
(ویرایش و ویکی‌سازی)
'''هم‌نوایی''' یا '''هم‌شکلی''' یک [[رفتار اجتماعی]] است که وقتی بین اهداف و امکانات یا نیازهای تولیدشده در [[فرهنگ]] و [[جامعه]] و ارضای آن نیازها، هماهنگی و تعادل وجود داشته باشد؛باشد، به وجود می‌آید. به کسانی که رفتار همنوایانههم‌نوایانه دارند، همنوا«هم‌نوا» گفته می‌شود؛ همنوایانهم‌نوایان افرادی هستند که ارزش‌های عموماً پذیرفته شدهپذیرفته‌شده و وسایل رسمی تلاش برای تحقق آن‌ها را می‌پذیرند و به موفقیت رسیدن یا نرسیدن آن‌ها تأثیری در [[پذیرش اجتماعی]] ایشان ندارد. هم‌نوایی در بیشتر موارد با پذیرش تمام [[هنجار|هنجارها]] همراه است؛ می‌تواند از طرف یک فرد یا یک [[گروه اجتماعی]] باشد. ترس از مجازات، احساس محرومیت و یا درونی شدن [[ارزش|ارزشهاارزش‌ها]] از عواملی است که باعث افزایش میزان همنواییهم‌نوایی در افراد یا گروه‌ها می‌شود.
 
'''اختلاف عقیده'''
اختلاف عقیده مخالف کلمهٔ هم نواییهم‌نوایی است؛ و در حقیقت به معنیِ استقلال، اصالت و دارا بودندارابودن یک ویژگیِ غیرِ متعارفغیرمتعارف است. رفتار مخالف عقیده در جامعه با کج رفتاریکج‌رفتاری و در برخی موارد با رفتار ضداجتماعی نشان داده می‌شود.
 
اختلاف عقیده مخالف کلمهٔ هم نوایی است؛ و در حقیقت به معنیِ استقلال، اصالت و دارا بودن یک ویژگیِ غیرِ متعارف است. رفتار مخالف عقیده در جامعه با کج رفتاری و در برخی موارد با رفتار ضداجتماعی نشان داده می‌شود.
 
== منابع ==
{{پانویس}}
Wikipedia contributors، «Conformity،» Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/wiki/Conformity{{سخ}}
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konformism
 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konformism
[[رده:هم‌نوایی]]
[[رده:جامعه‌شناسی]]
۴۹٬۷۹۷

ویرایش