تفاوت میان نسخه‌های «ایزوتوپ پرتوزا»

(قرار دادن {{داده‌های کتابخانه‌ای}} با اطلاعات ویکی‌داده)
=== علت وجود رادیوایزوتوپها ===
دو نوع [[نیروی قوی هسته‌ای]] و [[الکترومغناطیسی]]، پایداری یک هسته را مشخص می‌کند. نیروهای قوی میان یک جفت [[نوکلئون]] (مانند پروتون - پروتون یا نوترون - نوترون) عمل می‌کنند. آنها از نوع نیروی ربایش اند. نیروهای الکترومغناطیسی، تنها میان [[پروتون]]‌ها عمل می‌کند و رانشی است. عدم تعادل بین این دو نیرو منجر به ناپایداری و وجود رادیوایزوتوپ می‌شود. رادیوایزوتوپها می‌توانند مثل رادیوم، پلوتونیوم، اورانیوم بطور طبیعی وجود داشته باشند و یا به روش‌های آزمایشگاهی پدید آیند.
رادیو داروها کدامند؟
 
== ایزوتوپ‌های پرتوزای آزمایشگاهی ==
کاربر ناشناس