تفاوت میان نسخه‌های «صحیفه سجادیه»

 
صحیفه سجادیه نخستین بار توسط [[ویلیام چیتیک]] به زبان انگلیسی ترجمه شده‌است.<ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://www.tabnak.ir/fa/news/1754432 |عنوان=صحیفه سجادیه به روایت مترجم انگلیسی}}</ref>
صحیح‌ترین نسخۀ کهن صحیفۀ سجادیه نسخه‌ای است که به خط ابراهیم بن علی [[کفعمی عاملی]] کتابت شده است و این نسخه را [[بنیاد محقق طباطبائی]] با همکاری [[کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران]] در سال 1394 به صورت فاکسیمیله منتشر کرد.
 
== مستدرک‌های صحیفه سجادیه ==
۲۱۴

ویرایش