تفاوت میان نسخه‌های «آب زندگانی»

جز
←‏آب حیات در متون دینی: اصلاح املا، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی
جز (←‏آب حیات در متون دینی: اصلاح املا، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی)
در میان غربیان به آب حیات، چشمه جوانی می گویند.این اندیشه در قرون وسطی رواج شدیدی داشته است. با کشف ایالت [[فلوریدا]] توسط پونس دولئون اسپانیایی، این اندیشه رونق بیشتر یگرفت چنان که خودی لئون نیز به دنبال این چشمه می گشت.<ref>http://cgie.org.ir/fa/publication/entryview/17222</ref>
 
== آب حیات در متون دینی ==
در عهد جدید و در کتاب مکاشفه یوحنا دردرباره باره ابآب حیات گفته شده است:
"نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود همچون بلور؛وبلور؛ و از تخت خداوبرهخدا جاریو میبره شدجاری می‌شد. (1۱:22۲۲)"<ref>http://cgie.org.ir/fa/publication/entryview/17222</ref>
در قران کریم در ایهآیه هجدهم سوره کهف به این مفهوم اشاره شده است.<ref>http://cgie.org.ir/fa/publication/entryview/17222</ref>
 
== منابع ==