تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:رده‌دهی مقالات همسنگ»

←‏احتمال اشتباه: ویرایش صوریِ جزئی (با احترام)
(هنگامی که باید از ویرایش ربات در صفحه‌های ابهام‌زدایی جلوگیری کرد.)
(←‏احتمال اشتباه: ویرایش صوریِ جزئی (با احترام))
 
== احتمال اشتباه ==
احتمال حصول نتیجهٔ اشتباه در واردموارد زیر وجود دارد:
# زمانی که میان ویکی مقالات ویکی‌فا به اشتباه به مقالهٔ دیگری برقرار شده باشد (مثلامثلاً مقالهمقالهٔ [[بزرگمهر قائنی]] به اشتباه به [http://fa.wikipedia.org/w/index.php?oldid=5918924 شهر قائن] پیوند داده شده‌بود)
# در صورتی که میان‌ویکی رده مشکل داشته باشد.
# در صورتی که ردهردهٔ موجود در ویکی‌فا درست رده‌بندی نشده باشد و ردهردهٔ پدر برای آن تعریف نشده‌باشدنشده‌باشد؛ مثلامثلاً برای رده: شهرستان بر پایهپایهٔ استان‌های ایران رده: شهرستان‌های ایران تعریف نشده باشدباشد، ربات اگر در ویکی انگلیسی از ردهردهٔ پدر (رده: شهرستان ایران) استفاده شده باشد آن را به مقاله می‌افزاید.
# در صفحه‌های ابهام‌زداییابهام‌زدایی، هنگامی که موارد دارای ابهام صفحهٔ انگلیسی در رده‌هایی متفاوت با موارد دارای ابهام صفحهٔ فارسی جای بگیرند.
 
== راه‌کار و کمک به ربات ==
۴۹٬۷۹۷

ویرایش