تفاوت میان نسخه‌های «مهدی غبرایی»

* برش‌هایی از زندگی مهدی غبرایی، روزنامه کارگزاران، ۱۲ شهریور ۱۳۸۵
* [http://www.caravan.ir/AuthorTranslatorDetail.aspx?id=26 فهرست آثار مهدی غبرایی]
* [http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/229334/%D8%BA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1 غبرایی «زیارت» را در ترجمه کتاب موراکامی به «سرگشتگی» تغییر داد]
 
==پیوند به بیرون==
۱۷۰

ویرایش