تفاوت میان نسخه‌های «پرویز شهدی»

* ''[[بل آمی]]'' اثر [[گی دو موپاسان]]؛ ۱۳۸۴
* ''[[شب‌های سپید، روزهای خاکستری]]'' اثر [[هانری تروایا]]؛ ۱۳۸۴
* ''[[آخرین فرد خانواده‌ی موتسارت]]'' اثر [[ژاک تورنیه]]؛ ۱۳۸۴
* ''[[برای رمانی نو]]'' اثر [[آلن رب گریه]]
* ''[[شقایق و برف]]'' اثر [[هانری تروایا]]؛ ۱۳۸۷
۱۷۰

ویرایش