تفاوت میان نسخه‌های «نوید مکوندی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
== دعوت چین از ایران ==
در دی ماه سال 94 بعد از مکاتبه با فدراسیون ایران از تیم دوئلین ایران به صورت رسمی دعوت شد تا در کنار تیم های تراز اول چین با هدف پخش جهانی بهترین اجرای خود را نمایش بدهند.
این نکته افتخار افرین لازم به توضیح است که تیم ایران تنها تیم خارجی دعوت شده به این نمایش بود (که فیلم های آن به عنوان مرجع در اختیار وشووووشو کاران جهان قرار میگیرد) این دعوت تعجب حضار در سالن و قبل از آن تعجب فدراسیون ایران را برانگیخته بود تیم ایران برای اولین بار در تاریخ وششوووشو به عنوان بهترین تیم جهان و اولین تیم خارجی دعوت شده به چین حتی در میان چشم بادامی ها به این نمایش بزرگ به صورت رسمی دعوت شده بود.
بعد از اجرای زیبا و بی نقص و قدرتمند بچه های ایران که با تشویق بی امان حاضرین همراه بود این تیم به عنوان بهترین اجراکننده در جهان معرفی شد و لقب (یاجو) چین یا همان بهترین اجرا کنندگان را از آن خود کرد.
بعد از اتمام نمایش رئیس انجمن چین , کار بچه های ایران را بسیار زیبا و متفاوت از تیم های چینی دانست و افزود این تفاوت و قدرت باعث خاص بودن انها شده و از فدراسیون ایران درخواست کرد که این تیم با تیم های تراز اول چین تمرین های مشترکی داشته باشد.
۵۶

ویرایش