تفاوت میان نسخه‌های «نوید مکوندی»

بدون خلاصه ویرایش
| medaltemplates = {{MedalCountry|{{IRN}}}}
{{MedalSport | [[ووشو]] مردان}}
{{MedalCompetition|[[وزنه‌برداریووشو در بازی‌های المپیک تابستانیرزمی]]|بازی‌های المپیک]] رزمی}}
{{مدال طلا | [[بازی‌های المپیک تابستانیرزمی ۲۰۰۰اندونزی|سیدنیاندونزی ۲۰۰۰2013]] | [[وزنه برداری در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰۲۰۰۴|۱۰۵+ ک‌گدوئلین]]}}
{{MedalCompetition|[[مسابقات ووشو قهرمانی جهان|مسابقات جهانی]]}}
{{مدال طلا | [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴|آتن ۲۰۰۴]] | [[وزنه برداری در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴|۱۰۵+ ک‌گ]]}}
{{MedalCompetitionمدال طلا|[[مسابقات وزنه‌برداریجهانی قهرمانیدوئلین جهان2014|مسابقاتمالزی جهانی2014]]|دوئلین}}
{{مدال برنزنقره|[[مسابقات جهانی وزنهدوئلین برداری ۱۹۹۹2015|آتناندونزی ۱۹۹۹2015]]|۱۰۵+ ک‌گدوئلین}}
{{مدال طلا|[[مسابقات جهانی وزنه برداری ۲۰۰۲|ورشو ۲۰۰۲]]|۱۰۵+ ک‌گ}}
{{مدال طلا|[[مسابقات جهانی وزنه برداری ۲۰۰۳|ونکوور ۲۰۰۳]]|۱۰۵+ ک‌گ}}
{{مدال طلا|[[مسابقات جهانی وزنه برداری ۲۰۰۵|دوحه ۲۰۰۵]]|۱۰۵+ ک‌گ}}
{{مدال طلا|[[مسابقات جهانی وزنه برداری ۲۰۰۶|سانتو دومینگو ۲۰۰۶]]|۱۰۵+ ک‌گ}}
{{MedalCompetition|[[بازی‌های آسیایی]]}}
{{مدال برنز| [[بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸|بانکوک ۱۹۹۸]] | [[وزنه برداری در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸|۱۰۵+ ک‌گ]]}}
۵۶

ویرایش