تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد اسلامی»

== پانویس ==
<References/>
اصطلاح اقتصاد اسلامی ، زاده دوقرن اخیر است و مالکیت خصوصی و ربا و عقود تقسیم آب پارادایمهای حقوقی هستند نه اقتصادی . ساعد ؛ کردستان
 
== منابع ==
۹

ویرایش