تفاوت میان نسخه‌های «موریس ژار»

۶٬۵۹۹ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
(ابرابزار)
 
== بخشی از فیلمشناسی ==
{| class="wikitable sortable"
* [[مرگ در مادرید (فیلم)|مرگ در مادرید]] (۱۹۶۳)
|-
* [[لورنس عربستان (فیلم)|لورنس عربستان]] (۱۹۶۲)
! سال
* [[دکتر ژیواگو (فیلم)|دکتر ژیواگو]] (۱۹۶۵)
! عنوان
* [[رسالت (فیلم)|رسالت]] (۱۹۷۶)
! class="unsortable" | یادداشت
* [[عمر مختار (فیلم)|عمر مختار]] (۱۹۸۱)
|-
* [[گذرگاهی به هند (فیلم)|گذرگاهی به هند]] (۱۹۸۴)
|۱۹۵۸
|''[[Head Against the Wall]]''
|
|-
|۱۹۵۹
|''[[چشمان بدون صورت]]''
|
|-
|۱۹۶۰
|''[[Crack in the Mirror]]''
|
|-
|rowspan=2|۱۹۶۲
|''[[لورنس عربستان (فیلم)|لورنس عربستان]]''
|[[جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم]]{{سخ}}نامزدی - [[جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی]]
|-
|''[[طولانی‌ترین روز (فیلم)|طولانی‌ترین روز]]''
|
|-
|rowspan=3|۱۹۶۳
|''[[یکشنبه‌ها و سیبل]]''
|نامزدی - [[جایزه اسکار]] برای بهترین موسیقی، Scoring of Music, اقتباس یا Treatment
|-
|''[[Judex (1963 film)|Judex]]''
|
|-
|''[[A King Without Distraction]]''
|
|-
|rowspan=2|۱۹۶۴
|''[[اسب کهر را بنگر]]''
|
|-
|''[[ترن (۱۹۶۴ فیلم)|ترن]]''
|
|-
|rowspan=2|۱۹۶۵
|''[[گردآورنده (فیلم ۱۹۶۵)|گردآورنده]]''
|
|-
|''[[دکتر ژیواگو (فیلم)|دکتر ژیواگو]]''
|[[جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم]]{{سخ}}[[جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی]]{{سخ}}[[جایزه گرمی برای بهترین Score Soundtrack Album برای یک فیلم سینمایی، تلویزیونی یا دیگر رسانه‌های تصویری]] (۱۹۶۷)
|-
|rowspan=4|۱۹۶۶
|''[[Is Paris Burning?]]''
|نامزدی - [[جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی]]
|-
|''[[گامبی (فیلم ۱۹۶۶)|گامبی]]''
|
|-
|''[[جایزه بزرگ (فیلم ۱۹۶۶)|جایزه بزرگ]]''
|
|-
|''[[حرفه‌ای‌ها (فیلم ۱۹۶۶)|حرفه‌ای‌ها]]''
|
|-
|۱۹۶۷
|''[[The Night of the Generals]]''
|
|-
|rowspan=5|۱۹۶۸
|''[[باربارلا (فیلم)|باربارلا]]''
|
|-
|''[[Villa Rides]]''
|
|-
|''[[5 Card Stud]]''
|
|-
|''[[تعمیرکار (فیلم)|تعمیرکار]]''
|
|-
|''[[ایزادورا]]''
|
|-
|rowspan=3|۱۹۶۹
|''[[دریانورد استثنایی]]''
|
|-
|''[[توپاز (فیلم ۱۹۶۹)|توپاز]]''
|
|-
|''[[The Damned (1969 film)|The Damned]]''
|
|-
|rowspan=3|۱۹۷۰
|''[[The Only Game in Town (film)|The Only Game in Town]]''
|
|-
|''[[El Condor (film)|El Condor]]''
|
|-
|''[[دختر رایان]]''
|
|-
|rowspan=2|۱۹۷۱
|''[[Plaza Suite (film)|Plaza Suite]]''
|
|-
|''[[آفتاب سرخ]]''
|
|-
|rowspan=3|۱۹۷۲
|''[[Pope Joan (1972 film)|Pope Joan]]''
|
|-
|''[[The Life and Times of Judge Roy Bean]]''
|نامزدی - [[جایزه اسکار بهترین ترانه]] ("Marmalade, Molasses & Honey")
|-
|''[[The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds (film)|The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds]]''
|
|-
|rowspan=2|۱۹۷۳
|''[[چهارشنبه خاکستر (فیلم ۱۹۷۳)|چهارشنبه خاکستر]]''
|-
|''[[The Mackintosh Man]]''
|
|-
|rowspan=2|۱۹۷۴
|''[[The Island at the Top of the World]]''
|
|-
|''[[آرزوهای بزرگ (فیلم ۱۹۷۴)|آرزوهای بزرگ]]''
|
|-
|rowspan=3|۱۹۷۵
|''[[The Man Who Would Be King (film)|The Man Who Would Be King]]''
|نامزدی - [[جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی]]
|-
|''[[Mandingo (film)|Mandingo]]''
|
|-
|''[[Posse (1975 film)|Posse]]''
|
|-
|rowspan=2|۱۹۷۶
|''[[Shout at the Devil (film)|Shout at the Devil]]''
|
|-
|''[[آخرین سرمایه‌دار بزرگ (فیلم ۱۹۷۶)|آخرین سرمایه‌دار بزرگ]]''
|
|-
|rowspan=4|۱۹۷۷
|''[[رسالت (فیلم)|رسالت]]''
|نامزدی - [[جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم]]
|-
|''[[Jesus of Nazareth (miniseries)|Jesus of Nazareth]]''
|
|-
|''[[Crossed Swords (1977 film)|Crossed Swords]]''
|
|-
|''[[March or Die (film)|March or Die]]''
|
|-
|rowspan=3|۱۹۷۹
|''[[The Magician of Lublin (film)|The Magician of Lublin]]''
|
|-
|''[[طبل حلبی (فیلم)|طبل حلبی]]''
|
|-
|''[[Winter Kills (film)|Winter Kills]]''
|
|-
|rowspan=4|۱۹۸۰
|''[[The Last Flight of Noah's Ark]]''
|
|-
|''[[The Black Marble]]''
|
|-
|''[[Shōgun (TV miniseries)|Shōgun]]''
|
|-
|''[[رستاخیز (فیلم ۱۹۸۰)|رستاخیز]]''
|
|-
|rowspan=2|۱۹۸۱
|''[[عمر مختار (فیلم)|عمر مختار]]''
|
|-
|''[[Taps (film)|Taps]]''
|
|-
|rowspan=3|۱۹۸۲
|''[[فایرفاکس (فیلم)|فایرفاکس]]''
|
|-
|''[[Young Doctors in Love]]''
|
|-
|''[[سال زندگی خطرناک (فیلم)|سال زندگی خطرناک]]''
|
|-
|rowspan=3|۱۹۸۴
|''[[گذرگاهی به هند (فیلم)|گذرگاهی به هند]]''
|[[جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم]]{{سخ}}[[جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی]]
|-
|''[[Dreamscape (1984 film)|Dreamscape]]''
|
|-
|''[[Top Secret!]]''
|
|-
|rowspan=3|۱۹۸۵
|''[[شاهد (فیلم ۱۹۸۵)|شاهد]]''
|نامزدی - [[جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم]]{{سخ}}نامزدی - [[جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی]]
|-
|''[[مکس دیوانه: فراتر از طوفان]]''
|
|-
|''[[Enemy Mine (film)|Enemy Mine]]''
|
|-
|rowspan=3|۱۹۸۶
|''[[The Mosquito Coast]]''
|نامزدی - |[[جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی]]
|-
|''[[Tai-Pan (film)|Tai-Pan]]''
|
|-
|''[[Solarbabies]]''
|
|-
|rowspan=3|۱۹۸۷
|''[[No Way Out (1987 film)|No Way Out]]''
|
|-
|''[[جذابیت مرگبار]]''
|
|-
|''[[Gaby: A True Story]]''
|
|-
|rowspan=2|۱۹۸۸
|-
|''[[گوریل‌ها در مه]]''
||[[جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی]]{{سخ}}نامزدی - [[جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم]]
|-
|rowspan=3|۱۹۸۹
|''[[Chances Are (film)|Chances Are]]''
|
|-
|''[[انجمن شاعران مرده]]''
|[[جایزه بفتای بهترین موسیقی فیلم]]
|-
|''[[Prancer (film)|Prancer]]''
|
|-
|rowspan=4|۱۹۹۰
|''[[روح (فیلم)|روح]]''
|نامزدی - [[جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم]]
|-
|''[[نردبان یعقوب (فیلم)|نردبان یعقوب]]''
|
|-
|''[[Almost an Angel]]''
|
|-
|''[[Solar Crisis (film)|Solar Crisis]]''
|
|-
|rowspan=2|۱۹۹۱
|''[[Only the Lonely (film)|Only the Lonely]]''
|
|-
|''[[Fires Within]]''
|
|-
|۱۹۹۲
|''[[School Ties]]''
|
|-
|rowspan=2|۱۹۹۳
|''[[بی‌باک (فیلم ۱۹۹۳)|بی‌باک]]''
|
|-
|''[[Mr. Jones (1993 film)|Mr. Jones]]''
|
|-
|۱۹۹۴
|''[[The River Wild]]''
|Unused music for the main title sequence, ژار توسط [[جری گلدسمیت]] جایزیگن شد
|-
|۱۹۹۵
|''[[A Walk in the Clouds]]''
|[[جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی]]
|-
|۱۹۹۶
|''[[The Sunchaser]]''
|
|-
|۱۹۹۹
|''[[نور سفید (فیلم ۱۹۹۹)|نور سفید]]''
|نامزدی - [[جایزه گلدن گلوب بهترین موسیقی]]
|-
|۲۰۰۰
|''[[I Dreamed of Africa]]''
|
|-
|۲۰۰۱
|''[[Uprising (2001 film)|Uprising]]''
|Television film
|}
 
== پانویس ==