اروپایی: تفاوت میان نسخه‌ها

* از گروه نژادی اروپا؟ چنین اصطلاحی به گوش نخورده. حذف کن.
(تمیزکاری کن)
(* از گروه نژادی اروپا؟ چنین اصطلاحی به گوش نخورده. حذف کن.)
* کس یا ویژگی‌ای از قارهٔ [[اروپا]]
* کس یا ویژگی‌ای از [[اتحادیه اروپا]]
* از گروه نژادی [[اروپا]]
 
{{ابهام زدایی}}