باز کردن منو اصلی

تغییرات

امامان زیدی شامل امامان اسماعیلی , دوازده امامی و حتی خلافت متوکلیه یمن هم میشود
== در فرهنگ تشیع ==
[[تشیع|شیعیان]] که معتقد به امامت هستند براین باورند جانشینی بعد از پیامبر از جانب [[خداوند|خداوندتعیین]] و معرفی می‌شود که همان [[علی بن ابی طالب]] است و پیامبر وی را به صورت خاص در [[غدیر]] خم معرفی کرد و از آنها برای [[علی]] [[بیعت]] گرفت وفرزندان علی نیز جانشین بعدی پیامبر ند و تمامی آنان معصومند خلافت انتسابی نیست بلکه جانشینی صلبی وارثی از پدر به پسر است..
از میان امامان دوازده گانه و امامان [[زیدیه]] فقط [[علی]] و پسرش [[حسن]] حکومت واقعی تشکیل دادند ولی بعدها اسماعلیان [[خلفای فاطمی]] در [[مصر]] را تشکیل دادند که درحال حاضرشاهزاده کریم حسین معروف به [[آقاخان]] چهار، چهل و نهمین رهبر [[اسماعیلیان]] است در ایران نیز [[صفویان]] داعیه مرشدی می کردند ودر [[سودان]] نیز فردی بنام مهدی خودرا خلیفه خواند.
 
== در فرهنگ تسنن ==
کاربر گمنام