باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|population_footnotes=2013
|population_note=
|population_total=(UN) 95,000
|latd=33|latm=23|lats=59|latNS=N
|longd=43|longm=54|longs=32|longEW=E
۳۷

ویرایش