باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ترتیب قرارگیری در رده:نیروگاه‌ها در ایران را اصلاح کن
[[رده:نیروگاه‌ها]]
[[رده:نیروگاه‌ها در آسیا]]
[[رده:نیروگاه‌ها در ایران|مفتح]]
[[رده:نیروگاه‌های گازی ایران]]