باز کردن منو اصلی

تغییرات

ابرابزار
{{اقتصاد اسلامی}}
 
نظام '''اقتصاد اسلامی''' عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در [[اسلام]] در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تامینتأمین عدالت اجتماعی برای نیل به سعادت بشر و رسیدن به جامعه‌یجامعهٔ فاضله‌ای که تمامی پیامبران و ائمه‌یائمهٔ الهی برای آن تلاش کرده‌اند.
 
مسألهٔ [[علم اقتصاد|اقتصاد]]، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.
 
== نگاه ویژه‌ی اسلام دربه اقتصاد ==
اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از [[مصرف‌گرایی]] تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.
{{به عربی|وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا}} قرآن، سوره ابراهیم، آیه ۳۴{{سخ}}
ترجمهٔ آیه:‍‍‍'''« و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید. »'''{{سخ}}
 
اسلام مسألهٔ اقتصاد را (بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند اقتصاد در مکتب اسلام. <ref>(اقتصاد در مکتب اسلام، امام موسی صدر، مقدمه و پاورقی: علی حجتی کرمانی، مقدمه، ص سیزده)</ref>
قرآن، سوره ابراهیم، آیه ۳۴
 
ترجمه‌ی آیه:
 
‍‍‍'''« و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید. »'''
 
اسلام مسألهٔ اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند اقتصاد در مکتب اسلام. (اقتصاد در مکتب اسلام، امام موسی صدر، مقدمه و پاورقی: علی حجتی کرمانی، مقدمه، ص سیزده)
 
{{به عربی|وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ}}
 
قرآن مجید، آیهٔ ۹۶
 
ترجمه‌ی آیه:
 
و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم
 
{{به عربی|وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِالأْرْضِ}} قرآن مجید، آیهٔ ۹۶{{سخ}}
ترجمهٔ آیه: و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم.{{سخ}}
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیهٔ بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا [[سرمایه‌داری]] که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.
 
== جایگاه اقتصاد اسلامی ==
در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک، نئو کلاسیک، مکتب [[کینز]] و امثال آنها؛ دیدگاه‌های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده‌اند. به عنوان نمونه، کلاسیک‌ها در مورد بازار آزاد، نئو کلاسیک‌ها در زمینه‌یزمینهٔ کارآفرینی، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه‌یزمینهٔ نقش آموزش، طرفداران [[فیزیوکراسی]] در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران ([[مرکانتلیسم]]) در زمینه مازاد صادرات؛ نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اندنموده‌اند. {{سخ}}
 
در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک، نئو کلاسیک، مکتب [[کینز]] و امثال آنها؛ دیدگاه‌های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده‌اند.
 
به عنوان نمونه، کلاسیک‌ها در مورد بازار آزاد، نئو کلاسیک‌ها در زمینه‌ی کارآفرینی، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه‌ی نقش آموزش، طرفداران [[فیزیوکراسی]] در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران ([[مرکانتلیسم]]) در زمینه مازاد صادرات؛ نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.
 
آیین اسلام نیز، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می‌باشد، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است...
 
== اصول روش اسلام در توزیع ثروت ==
اصول روش [[اسلام]] در توزیع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحریم راه‌های نامشروع مانند [[ربا]] می‌پردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از [[عقود اسلامی]] می‌داند. برخی از این قوانین در ابواب [[مضاربه]]، [[مزارعه]]، [[مساقات]]، [[بیع]]، [[اجاره]]، [[جعاله]] ، [[زکات]] ، [[خمس]] و امثال آن بیان گردیده است.
 
== اقتصاد اسلامی در ایران ==
در سال ۱۹۷۸، [[روح اللهروح‌الله خمینی|آیت الله خمینی]] اشکارمدعی کردشد که شرکت‌های چندملیتی اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اندوگرفته‌اند و سیاست‌های [[محمدرضاشاه]] در حال به طورنابودی برنامه‌ریزی شده‌ایکشاندن [[کشاورزی]] را به نابودی می‌کشداست تا به خارجیان فعال در حوزه کشاورزی تجاری کمک کند؛ وی اعلام کرد که هدف اصلیش را در اقتصاد کم شدن وابستگی ایران به غرب قرار خواهد داد؛ و این که اقتصاد بر اساس تعالیم اسلام پایه‌ریزی خواهد شد.{{مدرک}}
 
== پانویس ==
<References/>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=اقتصادنا|نویسنده=[[سید محمد باقر صدر]]|ترجمه=|ناشر=|چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |صفحه=330۳۳۰ تا 334۳۳۴ |سال=|شابک=}}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=مجموعه مقالات علمی|نویسنده=سید رضا [[حسینی نسب]]|ترجمه=|ناشر=|چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |صفحه=15۱۵ تا 18۱۸ |سال=|شابک=}}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=نگاهی دوباره به اندیشه‌های اقتصادی حضرت امام خمینی (س)|نویسنده=منصور شفیع‌زاده|ترجمه=|ناشر=نشر مدرس|چاپ=دوم |شهر=تهران |کوشش= |ویرایش= |صفحه=۱۸۷ |سال=۱۳۷۳|شابک=}}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=نگرشی بر اقتصاد اسلامی|نویسنده=یدالله دادگر کرمانجی|ترجمه=|ناشر=نشر مدرس|چاپ=دوم |شهر=تهران |کوشش= |ویرایش= |صفحه=۱۴۴ |سال=۱۳۷۸|شابک=}}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=اقتصاد اسلامی|نویسنده=محمود روزبهان|ترجمه=|ناشر=نشر قلم|چاپ=سوم |شهر=تهران |کوشش= |ویرایش= |صفحه=۱۷۲ |سال=۱۳۷۸|شابک=}}