تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد اسلامی»

(افزودن {{لحن}} (توینکل))
 
== اقتصاد اسلامی در ایران ==
در ايران اقتصاد متاثر از اقتصادهای سوسیالیستی و بخصوص اقتصاد به سبک کشور چین میباشد و بانکداری هم بر اساس فرصتهای اقتصاد دولتی پایه گذاری شده و هنوز هم ادامه دارد .
در سال ۱۹۷۸، [[روح‌الله خمینی|آیت الله خمینی]] مدعی شد که شرکت‌های چندملیتی اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اند و سیاست‌های [[محمدرضاشاه]] در حال به نابودی کشاندن [[کشاورزی]] است تا به خارجیان فعال در حوزه کشاورزی تجاری کمک کند؛ وی اعلام کرد که هدف اصلیش را در اقتصاد کم شدن وابستگی ایران به غرب قرار خواهد داد؛ و این که اقتصاد بر اساس تعالیم اسلام پایه‌ریزی خواهد شد.{{مدرک}}
 
== منابع ==
کاربر ناشناس