تفاوت میان نسخه‌های «سغدیانه»

بدون خلاصه ویرایش
|دودمان = [[هخامنشیان]]
}}
'''سغدیانوسسُغدیانوس''' از شاهزادگان [[هخامنشی]] و هفتمین پادشاه این سلسله و به باور برخی پسر غیر عقدی [[اردشیر یکم (هخامنشی)|اردشیر یکم]] است. وی با همراهی خواجه‌ای به نام [[فارناسیاس]] بر [[خشایارشای دوم]] شورید و برادرش را چهل و پنج روز بعد از به سلطنت رسیدن به قتل رسانید<ref>پیرنیا، ص ۹۵۵</ref> و خود به دست برادر دیگرش [[داریوش دوم]] به قتل رسید. [[داریوش دوم]] او را به یک اتاق آکنده از خاکستر انداخت و به فرمانروایی شش هفت ماههٔ او، در خاکستر مرگ پایان داد.<ref>زرین کوب، ص ۱۷۸</ref>
 
== منبع‌شناسی برای زندگانی سغدیانوس ==