روان‌نژندی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{اشتباه نشود|روان‌رنجوری}}
(قرار دادن {{داده‌های کتابخانه‌ای}} با اطلاعات ویکی‌داده)
({{اشتباه نشود|روان‌رنجوری}})
{{اشتباه نشود|روان‌رنجوری}}
'''روان‌نژندی''' یا '''نِوْرُز''' {{انگلیسی|Neurosis}} در [[روان‌شناسی]]، نوعی [[سراسیمگی]] است که پایه و اساس کالبدشناسانه‌ای ندارد. به عبارت دیگر روان‌نژندی نوعی [[بیماری روانی]] یا رفتاری است که اساسی عضوی ندارد. در این بیماری اضطراب روانی با حفظ سلامت توان عقلی در شخص پدید می‌آید.
 
روان‌شناسان بر این باورند که نگرانی یکی از مهمترین علامت‌های روان‌نژندی می‌باشد و بیشترین و رایج‌ترین نوع آن است. نگرانی هم نوع موقت دارد و هم دایمی. برخی از روان‌شناسان نگرانی را چنین تعریف می‌کنند: نگرانی، احساس عمومی به آزردگی ناخوشایند، انتظار خطر و ترس ناشی از خطری است که شخص منتظر آن است و نمی‌داند از کجا سرچشمه می‌گیرد.