تفاوت میان نسخه‌های «هم‌هوایی»

الگوهای تغییر مسیر ظاهرا اینجاها جواب نمی‌دهد
جز
(الگوهای تغییر مسیر ظاهرا اینجاها جواب نمی‌دهد)
{{برای|فیلم‌هایی با نام «سازش»|سازش (فیلم ۱۹۶۹)|سازش (فیلم ۱۳۵۳)}}
'''هم‌هوایی''' یا '''سازش''' {{به انگلیسی|Acclimation}} فرآیند [[سازگاری (زیست‌شناسی)|سازگار شدن]] جمعیت‌هایی از ارگانیزم‌ها با شرایط زیست محیطی معینی، که به منظور آزمایش مهیا شده است.