تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری چین (۱۹۴۹–۱۹۱۲)»

آن موقع هنوز خلق نداشتند.
(آن موقع هنوز خلق نداشتند.)
|native_name = {{lang|zh-tw|中華民國}}{{سخ}}''Chunghwa Minkuo''<!--Use of Hanyu Pinyin is an anachronism, use Postal Romanization instead. Direct all inquiries to the talk page first. -->
|conventional_long_name = Republic of China
|common_name = جمهوری خلق چین
-->also used to resolve location within categories and name of flags and coat of arms -->
|continent = آسیا
}}
 
'''جمهوری خلق چین''' دولتی است که در سال ۱۹۱۲ و در سرزمین اصلی [[چین]] تاسیس شد و تا سال ۱۹۴۹، تا هنگامی که قدرت خود را در اثر [[جنگ داخلی چین]] از دست داد و به [[تایوان]] تبعید شد، در چین حکمرانی می‌کرد.<ref>Dillon, Michael, ''[http://books.google.com.vn/books?ei=Qwd5T8ukM4ywiQffuuX_BA&id=IFHD2im0H_wC&q="Republic+of+China"#v=snippet&q="Republic%20of%20China"&f=falseDictionary of Chinese history]'' (1979), p. 173.</ref>
 
== پانویس ==