انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا (۲۰۱۲): تفاوت میان نسخه‌ها