تفاوت میان نسخه‌های «گاه‌شماری ارمنی»

صفحهٔ جدید: '''تقویم ارمنی'''تقویم مردم ارمنی است. که تقویمی خورشیدی بر پایه تقویم مصری بوده و به طور کامل ۳۶...
(صفحهٔ جدید: '''تقویم ارمنی'''تقویم مردم ارمنی است. که تقویمی خورشیدی بر پایه تقویم مصری بوده و به طور کامل ۳۶...)
(بدون تفاوت)