بانکداری تعاونی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
=== بانک های توسعه زمین ===
بانک های خاصی که وام های بلند مدت می دهند بانک های توسعه زمین ،بطور مختصرLDB نامیده می شوند. تاریخچه LDB کاملا قدیمی ست. اولی LDB در جانگ در پنجاب در سال 1920 شروع به کار کرد. این بانک نیز برمبنای مشارکت بود. هدف اصلی LDB ها ارتقا توسعه زمین،کشاورزی و افزایش تولید کشاورزی ست. LDB ها سرمایه گذاری بلندمدت برای اعضا مستقیما از طریق شعبه های شان فراهم می کنند.
=== تعاونی مسکن ===
تعاونی های مسکن در بریتانیا، ایرلند و چند کشور جمهوری وجود دارد. انها مشابه با اتحادیه های اعتباری در سازمان هستند،هرچند کمتر تعهد مشترک را اعمال می کنند. با این وجود، به جای تبلیغ صرفه جویی و دادن وام های تجاری و غیر تامینی ،هدف شان دادن رهن های خانه به اعضا است. وام گیرندگان و پس انداز کنندگان اعضا جامعه هستند،تنظیم سیاست و انتصاب مدیران برمبنای یک عضو ،یک رای است. تعاونی های مسکن اغلب سایر خدمات بانک داری خرده فروشی را ارائه می کنند مثل حساب های جاری،کارت های اعتباری و وام های شخصی. در بریتانیا، مقررات بیش از نیمی از وام شان را جهت سرمایه گذاری از طریق بدهی به افراد غیر عضو مجاز می داند،به جوامع اجازه میدهد تا به تعهد کل فروشی و بازار های پولی برای سرمایه گذاری رهن ها دسترسی داشته باشند. بزرگترین تعاونی مسکن جهان تعاونی مسکن ملی بریتانیا است.
=== سایر موارد ===
بانک های پس انداز دوجانبه و پس انداز دوجانبه و انجمن های وام در قرن های 19 و 20 بسیار رایج بودند،اما در اواخر قرن 20 ام تعداد و سهام بازار این بانک ها کاهش یافت،به لحاظ جهانی کم اهمیت تر از بانک های مشارکتی، تعاونی های مسکن و اتحادیه های اعتباری شدند.
بانک های پس انداز امانی مشابه با سایر بانک های پس انداز هستند،اما مشارکتی نمی باشند چون بواسطه متولیان،نه پس انداز کنندگان کنترل می شود
۱۵

ویرایش