تفاوت میان نسخه‌های «کبک (پرنده)»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Margaroperdix > کبک ماداگاسکار (۸.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Madagascar partridge > کبک ماداگاسکار (۸.۱))
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Margaroperdix > کبک ماداگاسکار (۸.۱))
[[Haematortyx]]{{سخ}}
[[کبک برفی]]{{سخ}}
[[Margaroperdixکبک ماداگاسکار]]{{سخ}}
[[Melanoperdix]]{{سخ}}
[[Perdix]]{{سخ}}
** [[کبک نوک‌دراز]]، ''Rhizothera longirostris''
** [[کبک هوز]]، ''Rhizothera dulitensis''
* سرده ''[[Margaroperdixکبک ماداگاسکار]]''
** [[کبک ماداگاسکار]], ''Margaroperdix madagascarensis''
* سرده ''[[Melanoperdix]]''
۳۵۸٬۴۷۴

ویرایش