تفاوت میان نسخه‌های «چارلز بوکوفسکی»

* [[۱۳۸۸]] ''ناخدا برای ناهار بیرون رفته و ملوان‌ها کشتی را در اختیار گرفته‌اند''، ترجمهٔ سید مصطفی رضیئی، آلمان: انتشارات گردون (منتشر شده در اینترنت برای استفاده رایگان).
* [[۱۳۸۹]] ''هالیوود''، [[پیمان خاکسار]]، [[نشر چشمه]]. ISBN 978-964-362-721-8
۹-* یک افسانه؛ زندگی چارلز بوکاوسکی، [[رونی هاگ Ronnie Haag]]، ترجمه طاهر جام برسنگ، نشر سمر، ISBN
978-150-246-297-8
 
۱۷۰

ویرایش