تفاوت میان نسخه‌های «کبک (پرنده)»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Melanoperdix > کبک سیاه (۸.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Margaroperdix > کبک ماداگاسکار (۸.۱))
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Melanoperdix > کبک سیاه (۸.۱))
[[کبک برفی]]{{سخ}}
[[کبک ماداگاسکار]]{{سخ}}
[[Melanoperdixکبک سیاه]]{{سخ}}
[[Perdix]]{{سخ}}
[[Ptilopachus]]{{سخ}}
* سرده ''[[کبک ماداگاسکار]]''
** [[کبک ماداگاسکار]], ''Margaroperdix madagascarensis''
* سرده ''[[Melanoperdixکبک سیاه]]''
** [[کبک سیاه]], ''Melanoperdix nigra''
* سرده ''[[Xenoperdix]]''
۳۵۸٬۳۶۲

ویرایش