باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Two Cents Worth of Hope > دو شاهی امید (۸.۱)
* ۱۹۵۰ - '''[[آگوستو جنینا]]''' - ''[[Heaven over the Marshes]]''
* ۱۹۵۱ - '''[[آلساندرو بلازتی]]''' - ''[[Prima comunione]]''
* ۱۹۵۲ - '''[[رناتو کاستلانی]]''' - ''[[Twoدو Centsشاهی Worth of Hopeامید]]''
* ۱۹۵۳ - '''[[لوئیجی زامپا]]''' - ''[[The City Stands Trial]]''
* ۱۹۵۴ - '''[[فدریکو فلینی]]''' - ''[[I Vitelloni]]''
۲۹۸٬۷۰۵

ویرایش