باز کردن منو اصلی

تغییرات

مهم‌ترین رویدادها:
 
1893 ۱۸۹۳: اعطای حق رای به زنان در زلاندنو
 
1903 ۱۹۰۳: اختراع هواپیما توسط برادران رایت
 
۱۹۱۴-۱۸: [[جنگ جهانی اول]]
* ۱۹۴۵ (ششم اوت): استفاده از [[جنگ‌افزار هسته‌ای|بمب هسته‌ای]] در جنگ برای نخستین بار
 
1945۱۹۴۵ : تاسیس سازمان ملل
۸۸
 
1948 ۱۹۴۸: اعلامیه جهانی حقوق بشر
 
۱۹۴۷-۹۱: [[جنگ سرد]]
 
۱۹۴۸۹۱۹۴۸ - اکنون: [[نزاع اعراب و اسرائیل|مناقشات اعراب و اسرائیل در خاورمیانه]]
 
۱۹۵۵-۷۵: [[جنگ ویتنام]]
 
۱۹۶۱: نخستین [[فضانوردی|پرواز فضایی]] انسان (یوری گاگارین)
1969 ۱۹۶۹: فرود نخستین ادم بر روی ماه (نیل ارمسترانگ)
 
1969 : فرود نخستین ادم بر روی ماه (نیل ارمسترانگ)
 
۱۹۹۱: [[فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی]]