باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
۱۹۶۱: نخستین [[فضانوردی|پرواز فضایی]] انسان (یوری گاگارین)
 
۱۹۶۹: فرود نخستین ادم بر روی ماه (نیل ارمسترانگ)