باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
۱۹۳۹-۴۵: [[جنگ جهانی دوم]] کشتار بی رحمانه انسانها(نسل کشی یهودیان)
 
* ۱۹۴۵ (ششم اوت): استفاده از [[جنگ‌افزار هسته‌ای|بمب هسته‌ای]] در جنگ برای نخستین بار
 
۱۹۴۵ : تاسیس سازمان ملل
 
۸۸
۱۹۴۸: اعلامیه جهانی حقوق بشر