باز کردن منو اصلی

تغییرات

ایشون خودکشی کردن
| زادگاه = [[اصفهان]]
| تاریخ مرگ =
| مکان مرگ = خودکشی کردن ایشون
| محل زندگی = [[کرمان]]
| ملیت = [[ایرانی]]
کاربر گمنام