الگو:از میان خبرها: تفاوت میان نسخه‌ها

انتقال توضیحات به /توضیحات در عمل کارایی چندانی نداشت
بدون خلاصۀ ویرایش
(انتقال توضیحات به /توضیحات در عمل کارایی چندانی نداشت)
--
--
-- توجه: این صفحه را *نباید* مسقیماً ویرایش کنید، توضیحات را مطالعه کنید، به جای ویرایش مستقیم باید /پیش‌نویس این صفحه را ویرایش کنید و دکمهٔ به‌روزرسانی را بزنید تا در صورت نیاز به‌روزرسانی اخبار توسط کاربری دیگر نیاز به ادغام دستی مطالب نباشد --
--
--