تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ معاصر ایران»

بدون خلاصه ویرایش
{{تاریخ ایران}}
تاریخ معاصر ایران دورانی از [[تاریخ ایران]] است که با به قدرت رسیدن سلسله قاجار توسط آغا محمد خان قاجار شروع می‌شود و تا سرنگونی [[سلسله پهلوی]] و پیروزی [[انقلاب ایران]] ادامه می‌یابد. تاریخ معاصر ایران را به بخش‌هایی تقسیم می‌کنند:
* {{به سلطنت رسیدن آغا[[آقامحمدخان محمد خان}}قاجار]]
* {{به سلطنت رسیدن [[فتحعلی‌شاه قاجار|فتحعلی شاه}}]]
* {{[[جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار|جنگهای ایران و روسیه و قرار دادهای ترکمانچای و گلستان]]
قرار دادهای ترکمانچای و گلستان}}
* [[نهضت تنباکو]]
* [[جنبش مشروطه ایران]]