تفاوت میان نسخه‌های «ویلیام ساچتلبن»

(ابرابزار)
== شاهد عینی قتل‌عام ارمنیان ==
ویلیام بعد از به تصویر کشیدن قربانیان قتل‌عام ارمنی‌های شهر [[ارزروم|کارین]] در ۳۰ اکتبر ۱۸۹۵ میلادی در هنگام دفن دسته جمعی در گورستان آن شهر در (بعدازظهر جمعه یکم نوامبر) می‌نویسد:
{{گفتاورد|«آنچه که من با چشمان وحشت زده خود دیدم برای همیشه در ذهنم حک شدشد؛ ووحشتناک‌ترین صحنه‌ای که هیچفردی وقتمی‌تواند پاکمشاهده نمی‌شودنماید. من با نماینده سفارت انگلیس، یک سرباز، مترجمممترجم خودم و یک عکاس به گورستان رفتیم؛رفتیم. درجمیعت حالیانبوهی که تعداد بسیاری که عمدتاًاکثرشان ارمنی بودندبود برای خاک سپاریخاکسپاری در آنجا جمع شده بودند و مرا که در حال عکس گرفتن از کشته‌شدگانشان بودم نظاره‌گر بودند. در امتداد دیوار گورستان ۳۲۱ جسد که بسیاری از آنان متلاشی و مثله شده بود جمع کرده بودند.بودند؛ با چشمان خود دیدم اجسادی را که گردن یا دست آنان را با شمشیر قطع کرده بودند و یا اجسادی که سوخته شده بودبودند.»}}
<center>
<gallery>