تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری چین (۱۹۴۹–۱۹۱۲)»

جز
(آن موقع هنوز خلق نداشتند.)
[[رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در ۱۹۴۹ (میلادی)]]
[[رده:تاریخ جمهوری خلق چین]]
[[رده:جمهوری خلق چین (۱۹۴۹–۱۹۱۲)]]
[[رده:جمهوری خلق چین در سده ۲۰ (میلادی)]]
[[رده:جمهوری‌های سابق]]